География

Името на английски: Kreta
Местоположение: Северозападен регион
Разстояние до столицата: 57.462 km от София
Геогр.ширина (Latitude): 43.117N
Геогр.дължина (Longitude): 23.7E
Надморско равнище: 200 - 299m
Област: Враца
Община: Мездра
Площ на Село Крета: 5.754km2 (НСИ)
Население на Село Крета: 224 жители (към 01/01/2007 - НСИ)
Пощенски код на Село Крета: 3127

 

  Село Крета се намира на 2,5-3 км. югозападно от гр.Мездра. Връзката с Общинския и Областния център се осъществява чрез ж.п. линията София-Мездра и третокласен път. Селото е разположено по левия бряг на р.Искър. На север-северозапад преобладава ерозионно-денудационния тип релеф, а на югоизток по долината на р.Искър и акумулационния тип. Климатът на района е умереноконтинентален с локални изменения. Характеризира се със студена зима, хладна пролет, горещо лято и топла есен. Почвите в района на населеното място са предимно сиво-горски,обработваемите земи са около 1000 декара.

  Населението на Крета е около 300 жители, като до 50% са в трудоспособна възраст. Незначителна част от населението е с основно образование, а останалата част със средно и друго. Преобладаващите професии са разнообразни: текстилни, каменоделни, пивоварни, земеделски и др. Традиционният поминък на населението е земеделие и животновъдство. Районът има много добри природни дадености, но поради недоизградената техническа инфраструктура и липсата на принципно нови технологии, развитието на селското стопанство и екотуризма е затруднено. Сега земята е реституирана, земеделската кооперация е ликвидирана и е създадено сдружение между собственици на земеделски земи. В района на селото има регистрирани частни фирми с предмет на дейност-търговия.

Карта
 
История

Село Крета се намира на 2.5 - 3.00 км. югозападно от гр. Мездра. Селото е разположено на левия бряг на р. Искър.

Климатът на района е умерено- континентален с локални изменения. Почвите в района са предимно сиво - горски.

Няма точни данни кога е възникнало селото и откъде идва името му, но по данни от Исторически изследвания за Северозападна България и по-точно за Мездренската селищна система се споменава за стари поселища унищожени по време на турското нашествие в българските земи в кра......виж още

 
НОВИНИ
    Все още няма добавени новини!
ГАЛЕРИЯ